Systemair FDS-3G - čtyřhranná požární klapka

Čtyřhranné požární klapky FDS-3G jsou požární uzávěry vzduchotechnického potrubí vyrobené tak, aby list klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulzu uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapky FDS pro čtyřhranné potrubí jsou certifikované podle normy ČSN EN 15 560, testované podle ČSN EN 1366-2 a klasifikované na EIS dle normy 13501-3+A1. Požární klapka pro čtyřhranné potrubí FDS je společně se způsobem její instalace neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti.

Požární klapky FDS-3G do čtyřhranného potrubí vybavené ručním mechanismem se uzavírají na základě roztavení tavné pojistky a aktivace zpětné pružiny. Klapky vybavené servopohony se uzavírají na základě signálu ze systému řízení budovy (BMS) nebo po překročení teploty termoelektrického teplotního čidla. Napájecí odvod servopohonu se přeruší a pružina uvnitř mechanicky uzavře list klapky. Požární klapky se vyrábějí v označení FDS-3G, FDS-EI90S a FDS-EI120S.

Aktivační mechanismy jsou odnímatelné a mohou se vzájemně nahradit či zaměnit, např. ruční mechanismus klapky lze nahradit mechanismem se servopohonem a podobně.

Aktivační mechanismus manuální

Standardně jsou všechna vyhotovení požárních klapek dodávána s ručním ovládáním, volitelně s koncovými spínači nebo elektromagnetem. Kontrola funkčnosti klapky se provádí ručním spuštěním mechanismu. V případě požáru se list klapka uzavírá automaticky. Klapka se podle provedení uzavírá mechanicky, buď po roztavení tepelné pojistky, nebo vzdáleným elektrickým impulsem (v případě vyhotovení s elektromagnetem v impulsním zapojení). Po uzavření je list mechanicky zajištěn v zavřené poloze a lze jej otevřít pouze ručně. Mechanismus klapku uzavře, když teplota v místě pojistky dosáhne nebo překročí 74 °C. Zavření listu klapky nastane do 10 sekund po roztavení pojistky a uvolnění předepjaté mechanické pružiny.

Aktivační mechanismus se servopohonem

Standardně jsou klapky vybavené servopohonem s koncovými spínači, volitelně s napájecí a komunikační jednotkou. Servopohon uzavírá klapku na povel od systému řízení budovy (přerušení napájení) nebo na základě porušení termoelektrického spouštěcího čidla. Servopohonem ovládané požární klapky jsou standardně vybavené termoelektrickým spouštěcím čidlem, který aktivuje uzavření klapky po dosažení nebo překročení okolní teploty 72 °C. Napájecí obvod servopohonu se přeruší a předepjatá pružina uvnitř servopohonu mechanicky uzavře do 20 sekund list klapky. Termoelektrické spouštěcí čidlo s aktivační teplotou 95 °C nebo 120 °C je na dotaz.

Konstrukce

Požární klapky mají plášť vyrobený z pozinkovaného plechu. List klapky je z neazbestovaného izolačního materiálu (vápenato-křemičitých desek). List po svém obvodu obsahuje pryžové těsnění pro zajištění těsnosti na studený kouř a intumexové těsnění, které se aktivuje při požáru na základě teploty.

Typy klapek

 • FDS-3G - Čtyřhranná požární klapka s požární odolností až 120 minut. Plášť klapky je vyroben z jednoho kusu. Rozměrová řada je od 100x100 do 1200x800 mm.
 • FDS-EI90S - Čtyřhranná požární klapka s požární odolností až 90 minut. Plášť klapky je složený ze dvou ocelových částí, vodivě spojených přes kalcium- silikátový středový rám. Rozměrová řada: širší než 1200 mm a / nebo vyšší než 800 mm až do maximální vyráběné velikosti 1600x1000 mm.
 • FDS-EI120S - Čtyřhranná požární klapka s požární odolností až 120 minut. Plášť klapky je složený ze dvou ocelových částí, vodivě spojených přes kalcium- silikátový středový rám. Rozměrová řada: širší než 1200 mm a / nebo vyšší než 800 mm až do maximální vyráběné velikosti 1600x1000 mm.

Provedení manuálních požárních klapek FDS-3G

 • H0Požární klapka s označením H0 je základní provedení klapky, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při +74 °C (na dotaz dokážeme dodat +100°C). Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
 • H2Manuální aktivačním mechanismus M0 + indikace otevřené a uzavřené polohy dvěma koncovými spínači a uzavřené polohy dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
 • H5-2Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 24V AC/DC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu ) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
 • H6-2 Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 230V AC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.

Provedení požárních klapek FDS-3G se servopohonem

 • B230T nebo G230T - Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) nebo Gruner (G 230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72 °C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC.
 • B24T nebo G24T - Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T) nebo Gruner (G24T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72 °C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
 • BST0 nebo GST0 - Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 230V AC) nebo servopohonem Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 24V AC) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72 °C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájecí a komunikační jednotky Belimo BKN 230-24 nebo Gruner fs-UFC230-2.
 • B24T-W nebo G24T-W - Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-W) nebo Gruner (G24T-W) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C a kabely pro napájecí a komunikační jednotku (komunikační jednotka není součástí mechanismu). Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
 • B24T-SR nebo G24T-SR - Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-SR) nebo Gruner (G24T-SR) se zpětnou pružinou a ovládáním 0-10V (možnost nastavení polohy listu v libovolné poloze), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC. Tento aktivační mechanismus lze použít pouze pro klapky výšky H ≥ 160 mm. Toto vyhotovení není možné použít pro klapky FDS-EI90S/EI120S.

Teplotní podmínky instalace požární klapky FDR

Klapky FDR je možné umístit do prostředí chráněného proti povětrnostním vlivům, o teplotní rozpětí 0°C až + 60°C bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu.

Materiálové provedení

Výrobek obsahuje pozinkovaný ocelový plech, vápenato-křemičité díly, ohnivzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretanovou pěnu a etylen-propylenovou pryž. Tyto jsou zpracované v souladu s místními předpisy. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, s výjimkou spojky v termopojistce, která obsahuje miligramové množství olova.

Příslušenství klapek FDS-3G, FDS-EI90S, FDS-EI120S

 • AM-FD: Aktivační mechanismy
 • CBS-FD: Příložky
 • MPA-PKI: METO-PG20 Adaptér
 • FCS: Kompenzátor tepelné dilatace
 • SSAR: Adaptér s kouřovým čidlem
 • IPOS-FD: Plechový kryt izolace pro instalaci klapky čtyřhranné na/mimo požárně dělící konstrukci s požadavkem na požární odolností 90 min
 • IPOWS-FD: Montážní sada pro instalaci klapky čtyřhranné na/mino požárně dělící konstrukci pomocí kalcium- silikátových desek Promatect
Katalogový list: Systemair FDS - katalog
Certifikát o stálosti vlastností: Systemair FDS-3G - certifikát o stálosti vlastností
Prohlášení o vlastnostech: Systemair FDS-3G - prohlášení o shodě

Prohlášení o vlastnostech: Systemair FDS EI120 - prohlášení o shodě

Zaslat poptávku

Rychlé dodání až ke dveřím
Rychlé dodání až ke dveřím
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Až 5 letá záruka na vybrané produkty
Až 5 letá záruka na vybrané produkty
Sháníte velkoobchodního dodavatele?
Sháníte velkoobchodního dodavatele?
Nakupujete často nebo ve velkém množství? Kontaktujte nás +420 736 239 669