Systemair FDR-3G Ex - kruhové požární klapky do Ex výbušného prostředí

Požární kruhové klapky FDR-3G Ex do výbušného prostředí představují pasivní prvek požární ochrany. Kruhové požární klapky FDR-3G Ex své uplatnění naleznou tam, kde je nutné oddělit požární úseky od sebe a zabránit tak šíření toxických plynů, průniku kouře a plamenů. Kruhové klapky FDR-3G Ex jsou certifikovány dle normy ČSN EN 15 560, testovány dle ČSN EN 1366-2 a klasifikovány na EIS dle normy 13501-3+A1.

Vyhotovení ATEX je upravené v souladu se směrnicí 2014/34/Eu, která stanovuje technické požadavky na zařízení a ochranné systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Požární klapky FDR-Ex dosahují klasifikace pro prašné prostředí: II 2 D Ex h IIIB T85°C...T100°C Db. Klasifikace pro plynné prostředí II 2 G Ex h IIB T6…T5 Gb. Úroveň ochrany zařízení Gb a Db je dle EN ISO 80079-36.2016.

Pro vyhotovení s koncovými spínači ( H2-Ex) je teplotní třída redukovaná na T85°C Db (prašné prostředí) a T6 Gb (plynné prostředí). Požární klapka je společně se způsobem její instalace neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti. 

 • CE certifikace dle EN 15 560
 • Testováno dle EN 1366-2
 • Klasifikace dle EN 13501-3+A1
 • ATEX pro plynné i prašné prostředí
 • II 2D Ex h IIIB T85°C…T100°C Db
 • II 2G Ex h IIB T6…T5 Gb
 • Manuální aktivační mechanismus s třídou krytí IP 44
 • Vestavění revizní otvor
 • Standardní třída těsnosti 3C

Ručně ovládané požární klapky

Standardně jsou všechna vyhotovení požárních klapek dodávána s ručním ovládáním, volitelně s koncovými spínači. Kontrola funkčnosti klapky se provádí ručním spuštěním mechanismu. V případě požáru se list klapka uzavírá automaticky. Klapka se podle provedení uzavírá mechanicky buď po roztavení tepelné pojistky, nebo vzdáleným elektrickým impulsem v případě vyhotovení s elektromagnetem v impulzním zapojení. Po uzavření je list mechanicky zajištěn v zavřené poloze a lze jej otevřít pouze ručně. Mechanismus klapku uzavře, když teplota v místě pojistky dosáhne, nebo překročí 74 °C. Zavření listu klapky nastane do 10 sekund po roztavení pojistky a uvolnění předepjaté mechanické pružiny. Každá požární klapka musí být uzemněná.

 • H0-EX - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db) - Základní provedení klapky EX, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C (na vyžádání 100° C). Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
 • H2-EX - Zone: 1, 2 (Gb, limit T6), 21, 22 (Db, limit T85°C) - Klapka EX s manuálním aktivačním mechanismem H0 + indikace otevřené a uzavřené polohy dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Koncové spínače v provedení Atex. Upozornění: Teplotní třída snížená na T85°C v Db (prašné prostředí) a T6 v Gb (plynné prostředí).

Aktivační mechanismus se servopohonem

Standardně jsou klapky vybavené servopohonem s koncovými spínači. Servopohon uzavírá klapku, na povel od systému řízení budovy, (přerušení napájení) nebo na základě porušení termoelektrického spouštěcího čidla. Servopohonem ovládané požární klapky jsou standardně vybavené termoelektrickým spouštěcím čidlem, který aktivuje uzavření klapky po dosažení nebo překročení okolní teploty 72 °C. Napájecí obvod servopohonu se přeruší a předepjatá pružina uvnitř servopohonu mechanicky uzavře do 20 sekund list klapky. Každá požární klapka musí být uzemněná.

 • SET-EX - Zóna: 1, 2 (Gb), 21, 22 (Db) - Požární klapka ovládaná servopohonem Schischek ExMax s vratnou pružinou. Servopohon je možné zapojit univerzálně na ( 24…240 V AC/DC) je vybaven termoelektrickým spouštěcím čidlem 72°C a dvěma koncovými spínači pro signalizaci polohy listu klapky
 • SRT-EX - Zóna: pouze 2 (Gc), 22 (Dc) - Požární klapka ovládaná servopohonem Schischek RedMax s vratnou pružinou. Servopohon je možné zapojit univerzálně na ( 24…240 V AC/DC) je vybaven termoelektrickým spouštěcím čidlem 72°C a dvěma koncovými spínači pro signalizaci polohy listu klapky.
 • SET-B-EX - Zóna: 1, 2 (Gb), 21, 22 (Db) - Požární klapka se svorkovnicí ExBox-BF ovládaná servopohonem Schischek ExMax s vratnou pružinou. Servopohon je možné zapojit univerzálně na ( 24…240 V AC/DC) je vybaven termoelektrickým spouštěcím čidlem 72°C a dvěma koncovými spínači pro signalizaci polohy listu klapky.
 • SRT-B-EX - Zóna: pouze 2 (Gc), 22 (Dc) - Požární klapka se svorkovnicí ExBox-BF ovládaná servopohonem Schischek RedMax s vratnou pružinou. Servopohon je možné zapojit univerzálně na ( 24…240 V AC/DC) je vybaven termoelektrickým spouštěcím čidlem 72°C a dvěma koncovými spínači pro signalizaci polohy listu klapky.

Konstrukce
Požární klapky mají plášť z pozinkovaného plechu. List je z bezazbestových izolantů mají pryžové těsnění pro studený kouř a intumescentní těsnění, které se při požáru roztáhne. Všechny pohyblivé části jsou vodivě spojeny pro eliminaci elektrických nábojů.
 
Materiálové provedení
Výrobek obsahuje pozinkovaný ocelový plech, vápenato-křemičité díly, ohnivzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretanovou pěnu a etylen-propylenovou pryž. Tyto jsou zpracované v souladu s místními předpisy. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, s výjimkou spojky v termopojistce, která obsahuje miligramové množství olova.
 
Příslušenství
AM-FD: Aktivační mechanismy
CBR-FD: Příložky
IPOR-FD: Plechový kryt izolace pro instalaci klapky kruhové na/mimo požárně dělící konstrukci s požadavkem na požární odolností 90 min
 
Specifické podmínky použití
• Požární klapka je vhodná pro použití s okolní teplotou od 0 ° C do + 60 °C.
U přídavného elektrického zařízení (koncový spínač, teplotní čidlo, servopohon) se teplotní rozsah snižuje podle rozsahu použitého zařízení.
• Elektrická zařízení instalovaná společně s klapkou musí mít typ ochrany odpovídající definované zóně.
• Teplotní třída zařízení závisí na teplotě proudícího vzduchu podle tabulky:
 
Maximální teplota proudícího vzduchu 60 °C:
• teplota nastavení tepelných pojistek: ≥ 72 °C
• Teplotní třída: T6
 
Maximální teplota proudícího vzduchu 85°C:
• teplota nastavení tepelných pojistek: ≥ 100 °C
• Teplotní třída: T5
 
Certifikát o stálosti vlastností: Systemair FDR-Ex - certifikát
 
 

Zaslat poptávku

Rychlé dodání až ke dveřím
Rychlé dodání až ke dveřím
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Až 5 letá záruka na vybrané produkty
Až 5 letá záruka na vybrané produkty
Sháníte velkoobchodního dodavatele?
Sháníte velkoobchodního dodavatele?
Nakupujete často nebo ve velkém množství? Kontaktujte nás +420 736 239 669