Dveřní / vratová vzduchová clona: k čemu slouží?

Dveřní / vratová vzduchová clona: k čemu slouží?

Vzduchová clona, vratová clona nebo dveřní vzduchová clona je vzduchotechnické zařízení, které při otevřených dveřích odděluje vzduchovou bariérou (usměrněným průtokem vzduchu) prostředí s rozdílnou teplotou. Nejčastěji interiér budovy od vnějšího prostředí. Vzduchové clony vytváří silnou vzduchovou stěnu a zabrání  tak výměně teplého vzduchu uvnitř interiéru a studené vzduchu z vnějších prostor. 

Vzduchové dveřní clony dodáváme bez ohřevu, s elektrickým ohřevem nebo s vodním ohřevem.

Vzduchová bariéra je tvořena usměrněným proudem vzduchu, který vytváří vzduchový válec, na jedné straně vystupující ze zařízení a na opačné straně nasávaný. Typické využití vzduchové dveřní clony je oddělení vytápěného vnitřního prostoru od chladného venkovního prostředí na vstupu do komerčních či průmyslových objektů. Například se jedná o obchodní domy, restaurace, nákupní pasáže, výrobní haly a prostory pro cestující na nádražích či letištích.

Další neodmyslitelnou výhodou je zamezí vniknutí nežádoucího prachu, kouře, zápachu či hmyzu.

Podle designu rozdělujeme vzduchové clony na komerční a průmyslové

V naší nabídce je možné vybírat z velkého množství vzduchových clon od různých renomovaných výrobců. Hlavními požadavky jsou rozměry dveří nebo vrat (proud vzduchu by měl být širší než rozměr vstupního otvoru), typ clony (bez ohřevu, s vodním ohřevem či s elektrickým ohřevem). Ke vzduchovým clonám je možné dokoupit další příslušenství, například dveřní kontakt či termostaty. Dveřní kontakt zajistí, že se clona přepne do maximálních otáček při otevření dveří / vrat.

Jak vzduchové clony fungují?

Dveřní vzduchové clony generují proud vzduchu u vstupní oblasti a působí jako neviditelná clona, která dokáže vzduch v místnosti efektivně odstínit od vnějšího vzduchu. Tímto lze nejen redukovat náklady na topení či chlazení, zvýšíme tak současně i komfort pro osoby v místnosti (zákazníci, zaměstnanci apod.)

Nejvyužívanějším typem vzduchových clon jsou clony s natáčivými lamelami či s Venturiho tryskami. Ve většině případů je směr proudění vzduchu kolmo dolů k podlaze. Proudění vzduchu ve vodorovné rovině se samozřejmě používá také, ale není tak běžné. Svislá montáž dveřních clon se využívá například u mechanismu rolovacích vrat, kdy clonu není možné umístit nad dveře.

Úspory energie

V mnoha případech se využívají vzduchové clony tam, kde je třeba ochránit vytápěné prostory před vniknutím studeného vzduchu. Ve srovnání s otevřenými prostory je možné použitím vzduchových dveřních clon uspořit až 80 % energie pro vytápění.

Podobně může vzduchová clona chránit v horkých letních dnech vychlazené prostory před žhavým venkovním vzduchem. K těmto účelům se využívají vzduchové clony i v chladírnách a mrazírenských prostorech. Při stále rostoucích cenách energií se náklady na pořízení vzduchové clony rychle vrátí v úsporách energie.

Návrh vzduchových clon

montaz-dverni-clona

Pro správnou funkci vzduchových dveřních či vratových clon je zásadní vhodná instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž. Správně navržená a nainstalovaná vzduchotechnická zařízení zabraňují nežádoucího průniku chladného vzduchu v zimním období a teplého vzduchu do klimatizovaných prostor v letním období. Vzduchové dveřní clony tak napomáhají snižovat náklady na spotřebu elektrické energie a přispívají ke zvýšení komfortu uvnitř budovy.

zpusob-instalace-vzduchove-clony

 

Uvažujete o vzduchové cloně do vaší provozovny či haly? Neváhejte nám zaslat poptávku s fotografií vrat a my vám zašleme cenovou nabídku na clonu, která splní vaše očekávání. 

#produkty#/vzduchove-clony-clanek/