Systemair SAVE - rezidenční rekuperační větrací jednotky nové generace

Rekuperační jednotky Systemair SAVE je řada vysoce účinných vzduchotechnických větracích jednotek s nízkou spotřebou elektrické energie a nízkým SFP faktorem. Větrací jednotky Systemair SAVE jsou certifikované v programu Eurovent pro rezidenční jednotky dle EN 13141 - 7:2010. 

Motory větracích jednotek Systemair SAVE využívají moderní EC technologie a jsou energeticky účinné. EC motory snižují spotřebu energie na přepravu větraného vzduchu přibližně o 50% v porovnání s tradičními AC motory. Motory ventilátorů v rekuperačních jednotkách SAVE používají oběžná kola typu RADICAL, díky kterým se zredukoval emitovaný hluk a zvýšila se celková účinnost ventilátorů.

Kompaktní provedení předurčuje větrací jednotky Systemair SAVE k použití při rekonstrukcích stávajících budov, moderní design pak k umístění i do exponovaných prostor novostaveb.

Regulační funkce rezidenčních jednotek Systemair SAVE:

Regulace teploty
Možnost nastavení různého způsobu regulace teploty:
  • regulace teploty přívodního vzduchu
  • regulace prostorové teploty
  • regulace odváděného vzduchu
Větrání dle potřeby
Průtok vzduchu lze regulovat na základě čidelCO2 nebo vlhkosti (možnost použit obojí). Funkce větrání dle potřeby se aktivuje po zvolení automatického režimu větrání.
 
Odmrazování
Odmrazování výměníku tepla je proaktivní a liší se u různých typů výměníků - deskový / rotační. Využívá vlhkostní čidlo (hygrostat) v hrdle znehodnoceného vzduchu a teplotní čidlo v hrdle venkovního vzduchu. Podle hodnot z těchto čidel a jejich nastavení pak volí různé typy a různou intenzitu ochranných režimů, které chrání regenerační výměníky před úplným zamrznutím. Systému k odmrazování využívá například snížení průtoku obou ventilátorů nebo pouze přívodního ventilátoru. V případě protiproudého deskového výměníku lze k odmrazování využít i bypassovou klapku.
 
Rekuperace chladu / volné chlazení
Funkce rekuperace chladu se po jejím nastavení na ovladači aktivuje v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru.
 
Funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Následující den oddálí naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.
 
Řízení přenosu vlhkosti (rotační výměník)
Regulační systém větracích jednotek SAVE je jako jediný na trhu schopen zajistit kontrolu nad přenosem vlhkosti z odvodního do přívodního vzduchu a to díky plynulému řízení otáček rotačního regeneračního výměníku. Po snížení jeho otáček totiž dochází k rapidně nižšímu přenosu vlhkosti při zachování vysoké teplotní účinnosti výměníku. Rekuperační jednotky Systemair SAVE jsou proto schopny zajistit optimální vlhkost, ať už v domácnostech, kde se vyskytuje problém s vysokou vlhkostí, tak i v těch, kde je opačný problém.
 
ECO režim
Ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dotápění přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která snižuje požadavek na zadanou přívodní teplotu vzduchu. Omezí se tím tak spínání dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci.
 
ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. "volného vytápění". Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci zapamatuje a aktivuje funkci "volného vytápění". 
 
Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladené noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřívače jednotky.  Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy "NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ".
 
Ovládání přes internet
Díky modulu IAM (volitelné příslušenství) je možné rekuperační jednotky Systemair SAVE řídit, nastavovat a sledovat pomocí smartphonu přes aplikaci Systemair Cloud. Aplikace Home Solution by Systemair je dostupná pro operační systémy iOS i Android.
 
Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému BMS
Větrací jednotky Systemair SAVE lze připojit k nadřazenému řídícímu systému budovy (BMS) a ovládat přes protokol ModBus RS-485 nebo ModBus TCP/IP přes přístupový internetový modul (IAM).
 
Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty
Po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k značným úsporným energie na dohřátí vzduchu.
 
Řízení CAV / VAV
Sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu rekuperační jednotky. Jednotka je v módu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, v módu VAV pak konstantní tlak v potrubní trase.

 

Energeticky účinné větrání pro každou domácnost

Řada rekuperačních rezidenčních jednotek Systemair SAVE s certifikátem Eurovent zahrnuje širokou škálu energeticky účinných jednotek s moderním designem pro větrání domů, bytů nebo jiných rezidenčních objektů. Všechny větrací jednotky Systemair SAVE převyšují legislativní požadavky a jsou dle SEC hodnoty zařazeny do energetických tříd A, A+. Větrací jednotky Systemair SAVE jsou vhodné pro použití v nových i rekonstruovaných budovách a vždy se dodávají předprogramované, testované a připravené k okamžité instalaci. Na Vás zbývá jediné - pořádně se nadechnout.

Nová generace větracích rekuperačních jednotek Systemair SAVE

Rozmanitost sortimentu rezidenčních jednotek dokáže pokrýt veškeré nároky na větrání obytných prostor.

Systemair SAVE VTR

 
 
 

Systemair SAVE VTC

Systemair SAVE VTC 200-1 L - průtok 286 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VTC 200-1 Rprůtok 286 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VTC 300 L - průtok 364 m3/h, DN 160, levé připojení
Systemair SAVE VTC 300 R - průtok 364 m3/h, DN 160, pravé připojení
Systemair SAVE VTC 500 L - průtok 602 m3/h, DN 200, levé připojení
Systemair SAVE VTC 500 R - průtok 602 m3/h, DN 200, pravé připojení
Systemair SAVE VTC 700 L - průtok 856 m3/h, DN 250, levé připojení
Systemair SAVE VTC 700 R - průtok 856 m3/h, DN 250, pravé připojení
 
 

systemair-save-vsr-horizontalni

Systemair SAVE VSR 150/Bprůtok 168 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSR 200/B L - průtok 284 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VSR 200/B Rprůtok 284 m3/h, DN 125, pravé připojení
Systemair SAVE VSR 300 - průtok 367 m3/h, DN 160
Systemair SAVE VSR 500 - průtok 609 m3/h, DN 200
 
 

Systemair SAVE VSC

Systemair SAVE VSC 100 - průtok 166 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSC 200 - průtok 333 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSC 300 - průtok 511 m3/h, DN 160

 

Systemair SAVE - komplexní řešení rezidenčního větrání

Pro zajištění dokonalého klima ve Vašem domě je nutné pohlížet na větrání rezidenčních objektů komplexně. Vedle energeticky úsporných větracích jednotek Systemair SAVE nabízíme proto v sortimentu i potrubní a distribuční prvky přímo vyvinuté pro tento typ objektů.

Potrubní systémy jsou velmi flexibilní, antistatické, antibakteriální a jsou vhodné pro univerzální umístění v konstrukci budovy. Distribuční prvky splní vysoké nároky na design, zajistí ideální a hlavně tichou distribuci vzduchu v obytných částech rodinného domu či bytu. 

Komfort je také možné vylepšit ještě komponenty regulačního systému Save Control, které automaticky řídí provoz rekuperační jednotky na základě kvality vnitřního vzduchu.

Systemair SAVE-vyhody