Novinky

Systemair SAVE - rezidenční rekuperační větrací jednotky nové generace

Rekuperační jednotky Systemair SAVE je řada vysoce účinných vzduchotechnických větracích jednotek s nízkou spotřebou elektrické energie a nízkým SFP faktorem. Větrací jednotky Systemair SAVE jsou certifikované v programu Eurovent pro rezidenční jednotky dle EN 13141 - 7:2010. 

Motory větracích jednotek Systemair SAVE využívají moderní EC technologie a jsou energeticky účinné. EC motory snižují spotřebu energie na přepravu větraného vzduchu přibližně o 50% v porovnání s tradičními AC motory. Motory ventilátorů v rekuperačních jednotkách SAVE používají oběžná kola typu RADICAL, díky kterým se zredukoval emitovaný hluk a zvýšila se celková účinnost ventilátorů.

Kompaktní provedení předurčuje větrací jednotky Systemair SAVE k použití při rekonstrukcích stávajících budov, moderní design pak k umístění i do exponovaných prostor novostaveb.

Regulační funkce rezidenčních jednotek Systemair SAVE:

Regulace teploty
Možnost nastavení různého způsobu regulace teploty:
 • regulace teploty přívodního vzduchu
 • regulace prostorové teploty
 • regulace odváděného vzduchu
Větrání dle potřeby
Průtok vzduchu lze regulovat na základě čidelCO2 nebo vlhkosti (možnost použit obojí). Funkce větrání dle potřeby se aktivuje po zvolení automatického režimu větrání.
 
Odmrazování
Odmrazování výměníku tepla je proaktivní a liší se u různých typů výměníků - deskový / rotační. Využívá vlhkostní čidlo (hygrostat) v hrdle znehodnoceného vzduchu a teplotní čidlo v hrdle venkovního vzduchu. Podle hodnot z těchto čidel a jejich nastavení pak volí různé typy a různou intenzitu ochranných režimů, které chrání regenerační výměníky před úplným zamrznutím. Systému k odmrazování využívá například snížení průtoku obou ventilátorů nebo pouze přívodního ventilátoru. V případě protiproudého deskového výměníku lze k odmrazování využít i bypassovou klapku.
 
Rekuperace chladu / volné chlazení
Funkce rekuperace chladu se po jejím nastavení na ovladači aktivuje v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru.
 
Funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Následující den oddálí naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.
 
Řízení přenosu vlhkosti (rotační výměník)
Regulační systém větracích jednotek SAVE je jako jediný na trhu schopen zajistit kontrolu nad přenosem vlhkosti z odvodního do přívodního vzduchu a to díky plynulému řízení otáček rotačního regeneračního výměníku. Po snížení jeho otáček totiž dochází k rapidně nižšímu přenosu vlhkosti při zachování vysoké teplotní účinnosti výměníku. Rekuperační jednotky Systemair SAVE jsou proto schopny zajistit optimální vlhkost, ať už v domácnostech, kde se vyskytuje problém s vysokou vlhkostí, tak i v těch, kde je opačný problém.
 
ECO režim
Ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dotápění přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která snižuje požadavek na zadanou přívodní teplotu vzduchu. Omezí se tím tak spínání dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci.
 
ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. "volného vytápění". Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci zapamatuje a aktivuje funkci "volného vytápění". 
 
Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladené noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřívače jednotky.  Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy "NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ".
 
Ovládání přes internet
Díky modulu IAM (volitelné příslušenství) je možné rekuperační jednotky Systemair SAVE řídit, nastavovat a sledovat pomocí smartphonu přes aplikaci Systemair Cloud. Aplikace Home Solution by Systemair je dostupná pro operační systémy iOS i Android.
 
Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému BMS
Větrací jednotky Systemair SAVE lze připojit k nadřazenému řídícímu systému budovy (BMS) a ovládat přes protokol ModBus RS-485 nebo ModBus TCP/IP přes přístupový internetový modul (IAM).
 
Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty
Po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k značným úsporným energie na dohřátí vzduchu.
 
Řízení CAV / VAV
Sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu rekuperační jednotky. Jednotka je v módu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, v módu VAV pak konstantní tlak v potrubní trase.

 

Energeticky účinné větrání pro každou domácnost

Řada rekuperačních rezidenčních jednotek Systemair SAVE s certifikátem Eurovent zahrnuje širokou škálu energeticky účinných jednotek s moderním designem pro větrání domů, bytů nebo jiných rezidenčních objektů. Všechny větrací jednotky Systemair SAVE převyšují legislativní požadavky a jsou dle SEC hodnoty zařazeny do energetických tříd A, A+. Větrací jednotky Systemair SAVE jsou vhodné pro použití v nových i rekonstruovaných budovách a vždy se dodávají předprogramované, testované a připravené k okamžité instalaci. Na Vás zbývá jediné - pořádně se nadechnout.

Nová generace větracích rekuperačních jednotek Systemair SAVE

Rozmanitost sortimentu rezidenčních jednotek dokáže pokrýt veškeré nároky na větrání obytných prostor.

Systemair SAVE VTR

 
 
 

Systemair SAVE VTC

Systemair SAVE VTC 200-1 L - průtok 286 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VTC 200-1 Rprůtok 286 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VTC 300 L - průtok 364 m3/h, DN 160, levé připojení
Systemair SAVE VTC 300 R - průtok 364 m3/h, DN 160, pravé připojení
Systemair SAVE VTC 500 L - průtok 602 m3/h, DN 200, levé připojení
Systemair SAVE VTC 500 R - průtok 602 m3/h, DN 200, pravé připojení
Systemair SAVE VTC 700 L - průtok 856 m3/h, DN 250, levé připojení
Systemair SAVE VTC 700 R - průtok 856 m3/h, DN 250, pravé připojení
 
 

systemair-save-vsr-horizontalni

Systemair SAVE VSR 150/Bprůtok 168 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSR 200/B L - průtok 284 m3/h, DN 125, levé připojení
Systemair SAVE VSR 200/B Rprůtok 284 m3/h, DN 125, pravé připojení
Systemair SAVE VSR 300 - průtok 367 m3/h, DN 160
Systemair SAVE VSR 500 - průtok 609 m3/h, DN 200
 
 

Systemair SAVE VSC

Systemair SAVE VSC 100 - průtok 166 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSC 200 - průtok 333 m3/h, DN 125
Systemair SAVE VSC 300 - průtok 511 m3/h, DN 160

 

Systemair SAVE - komplexní řešení rezidenčního větrání

Pro zajištění dokonalého klima ve Vašem domě je nutné pohlížet na větrání rezidenčních objektů komplexně. Vedle energeticky úsporných větracích jednotek Systemair SAVE nabízíme proto v sortimentu i potrubní a distribuční prvky přímo vyvinuté pro tento typ objektů.

Potrubní systémy jsou velmi flexibilní, antistatické, antibakteriální a jsou vhodné pro univerzální umístění v konstrukci budovy. Distribuční prvky splní vysoké nároky na design, zajistí ideální a hlavně tichou distribuci vzduchu v obytných částech rodinného domu či bytu. 

Komfort je také možné vylepšit ještě komponenty regulačního systému Save Control, které automaticky řídí provoz rekuperační jednotky na základě kvality vnitřního vzduchu.

Systemair SAVE-vyhody

Vytápěcí jednotky Sahara Maxx - jaké existují typy?

Vytápěcí jednotka je elektrické zařízení, které slouží k vytápění daného prostoru nebo zajišťují tepelné pohodlí v budově. Teplovzdušných vytápěcích jednotek existují mnoho různých typů, které jsou určeny pro vytápění v  průmyslových objektech (výrobní haly, sklady, depa) či komerčních objektech (nemocnice, hotely, vstupní haly aj.). 

Jaké typy vytápěcích jednotek dodáváme?

Kategorie teplovzdušných ventilátorů obsahuje vytápěcí jednotky s různým zdrojem tepla určené především pro průmyslové objekty. Podle zdroje tepla, které máme k dispozici si můžeme vybrat mezi teplovodními, horkovodními, parními, elektrickými nebo plynovými teplovzdušnými vytápěcími jednotkami. Nicméně dokážeme nabídnout i řešení vytápěcích jednotek pro prostředí s nebezpečím výbuchu - ATEX EX II 2G IIB T4/T3.

Teplovzdušné vytápěcí jednotky s vodním výměníkem Sahara Maxx HN

 Vytápěcí, chladící a větrací jednotky slouží k vytápění, chlazení, větrání nebo filtraci vzduchu a jsou instalovány v průmyslových, skladových, prodejních či výstavních prostorech. Jako příslušenství je možné dodat filtry, směšovací komory, prvky strany sání vzduchu, závěsy a ovládací skříně s příslušnými čidly - například prostorové termostaty, průmyslové termostaty. Vytápěcí jednotky jsou určeny pro prostory, ve kterých je teplota +40 °C. 

Z jakých typů ventilátorů si mohu vybrat?

Ventilátor se zahnutými lopatkami

Axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s vestavěnou ochrannou mřížkou proti dotyku, je určen pro zvýšené tlakové a hlukové požadavky. Tlakově stabilní i při aplikacích se směšováním vzduchu, s filtrací nebo pro větší požadované dosahy /závěsné výšky.Optimalizovaná sací dýza výrazně snižuje hlukové parametry. Oběžné kolo se zahnutými lopatkami je vyrobeno z hliníkového odlitku vyvážené ve výrobním závodě, nevyžaduje údržbu. 

Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, AC-motory ve dvou variantách 3x400V a jedné variantě 3x500V, EC-motory v jedné variantě 1x230V a jedné variantě 3x400V.

HN##.######.R## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, vyšší otáčky
HN##.######.S##3x 400V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.V## - 3x 500V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.Y## - 1x 230V plynulý EC motor
HN##.######.Z## - 3x 400V plynulý EC motor
 
Ventilátor se širokými lopatkami
 

Standardní axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s vestavěnou ochrannou mřížkou proti dotyku. Vytápěcí jednotka s ventilátorem se širokými lopatkami je určena pro normální tlakové a hlukové požadavky. Oběžné kolo je vybavena s hliníkovými širokými lopatkami, které je vyváženo ve výrobním závodě. Nevyžaduje údržbu. 

Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, AC-motory ve třech variantách 3x 400V a dvou variantách 1x 230V. 

HN##.######.A## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, nižší otáčky
HN##.######.B## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, vyšší otáčky
HN##.######.C## - 3x 400V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.D## - 1x 230V - 1-stupňový AC motor, nižší otáčky
HN##.######.E## - 1x 230V - 1-stupňový AC motor, vyšší otáčky
 

Z jakých typů vodních výměníků si mohu vybrat?

Výměník Cu/Cu - topná voda - PWW nebo chladící voda PKW
Vysoce výkonný výměník k topení topnou vodou nebo chlazení chladící vodou při středním a vyšším znečištěním vzduchu. Zlepšený přenos tepla od trubky k lamele se dosahuje i při větší rozteči výfukových lamel díky optimálnímu využití plochy výměníku. Výměník je vyroben z měděných trubek s profilovanými měděnými lamelami , rozteč lamel 3,0 mm s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek. Výměník Cu/Cu jsou vhodné pro připojení média zprava nebo zleva.
 
Označení: Sahara Maxx HN##.##C###.###
 • maximální provozní teplota : 130 °C
 • maximální provozní tlak : 1,6 MPa (16 bar)
Výměník Cu/Al - topná voda - PWW nebo chladící voda PKW
Standardní výměník k topení topnou vodou nebo chlazení chladící vodou při nízkém znečistění vzduchu. Výměník je vyroben z měděných trubek s profilovanými hliníkovými lamelami, rozteč lamel 2,5 mm, s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek. Výměník Cu/Al je vhodný pro připojení média zprava nebo zleva.
 • maximální provozní teplota : 130 °C
 • maximální provozní tlak : 1,6 MPa (16 bar)
Označení:
Sahara Maxx HN##.##A###.###
 
 
Výměník Fe/Fe Zn - topná voda - PHW
Vysoce výkonný průmyslový výměník k topení horkou vodou, který je vhodný pro prostředí s maximálním znečištěním vzduchu. Výměník je robustní konstrukce, složen z elipsovitých ocelových žebrovaných trubek (S, T) nebo kruhových trubek (R). Celý výměník je žárově pozinkován, čímž je dosaženo kvalitního přenosu tepla mezi trubkou a žebry i kvalitní protikorozní ochrany. Ocelové výměníky jsou určené pro topnou vodu PHW a mají připojení média shora, zprava nebo zleva.

 • maximální provozní teplota : 160 °C
 • maximální provozní tlak 1 RR : 1,6 MPa (16 bar)
 • maximální provozní tlak 2 RR : 1,0 MPa (10 bar)
Označení: 
Sahara Maxx HN##.##R###.### - výměník s kruhovými trubkami
Sahara Maxx HN##.##S###.### - výměník s elipsovitých trubek
Sahara Maxx HN##.##T###.### - výměník s elipsovitých trubek
 
sahara-maxx-vymenik
 
Výměník Fe/Fe - pára
Vysoce výkonný výměník tepla pro topení párou pro prostředí s maximálním znečištěním vzduchu. Výměník je robustní konstrukce vyrobený z ocelových kruhových žebrovaných trubek. Celý výměník je žárově pozinkován, čímž je dosaženo kvalitního přenosu tepla mezi trubkou a žebry i kvalitní protikorozní ochrany. Ocelový výměník určené pro páru jsou vhodné pro připojení média shora (spodem je řešen odtok kondenzátu).
   • maximální provozní teplota : 180 °C
   • maximální provozní tlak 1 RR : 0,8 MPa (8 bar) - (0,5 MPa - 158 °C)
   • maximální provozní tlak 2 RR : 0,8 MPA (pouze pro R)

Označení: 
Sahara Maxx HN##.##R###.###
Sahara Maxx HN##.##S###.###
Sahara Maxx HN##.##T###.###
 
Chlazení s odtokem kondenzátu nebo čerpadlem kondenzátu
 
Jednotky Sahara Maxx HN je možné kromě topení používat i v režimu chlazení. Výměník Cu/Al nebo Cu/Cu lze provozovat s chladící vodou nebo směsí vody a glykolu. Pro chlazení se používají jednotky s vybavené 3-řadým nebo 4-řadým výměníkem a motorventilátorem s nižšími otáčkami. Díky nižší rychlosti vzduchu je kondenzát spolehlivě odvádět do kondenzační vany. 
 
Elektrické vytápěcí jednotky Sahara Maxx HE
 
Elektrické vytápěcí jednotky Sahara Maxx HE slouží k vytápění, větrání nebo filtraci vzduchu a jsou určeny pro instalaci v průmyslových, skladových, prodejních i výstavních prostorech pro práci při teplotě -5 °C do +40 °C, tj. do normálního prostředí dle ČSN 33 2000-1. Krytí je IP42.
 
Ventilátory se zahnutými lopatkami (V)
Axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s integrovanou ochrannou mřížkou proti dotyku je určen pro zvýšené tlakové a hlukové požadavky. Tlakově stabilní i při aplikacích se směšováním vzduchu, s filtrací nebo pro větší požadované dosahy / závěsné výšky. Optimalizovaná sací dýza výrazně snižuje hlukové parametry. Oběžné kolo se zahnutými lopatkami je vyrobeno z hliníkového odlitku, vyvážené z výroby a nevyžaduje údržbu.
 
Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, v jedné variantě 500V/50Hz.
 • teplota nasávaného vzduchu: -20 °C až +40 °C
Označení:
Sahara Maxx HE2#.######.V## - 3 ~ 500 V, 3-otáčkový
 
Ventilátor se širokými lopatkami (A, B)
Standardní axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem a nosným košem s integrovanou ochrannou mřížkou proti dotyku je určen pro normální tlakové a hlukové požadavky. Oběžné kolo s hliníkovými širokými lopatkami je vyváženo z výroby, nevyžaduje údržbu. 
 
Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, ve dvou variantách 400V/50Hz.
 • teplota nasávaného vzduchu: -20 °C až +40 °C

Označení:
Sahara Maxx HE##.######.A## - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - nižší kombinace otáček
Sahara Maxx HE##.######.B## - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - vyšší kombinace otáček

 

Topná baterie

Topná baterie se skládá z nerezových topných tyčí sestavených do tří samostatných sekcí. Tyto sekce jsou propojeny do svorkovnice, kterou se baterie připojuje ke zdroji elektrického napětí (400V / 50Hz, případně 500V / 50Hz). K ochraně před přehřátím jsou určeny automatická a manuální pojistka. Topná baterie je namontovaná do kompaktní skříně z ocelového pozinkovaného plechu.

Označení:
Sahara Maxx HE##.##F###.### - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - nižší kombinace otáček
 
Příklady montáže:
 
Sahara Maxx HE - podstropni montaz
Sahara Maxx HE - nastenna montaz
Soler & Palau Respiro N - lokální větrací jednotky

Vnitřní mikroklima a lokální decentrální jednotky Soler & Palau Respiro N

Správné větrání ve své základní podstatě zajišťuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k tomu, že člověk v interiérech budov stráví většinu svého času, má v tomto ohledu kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho zdraví. Vnitřní mikroklima velmi významně ovlivňuje výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a dalších zdravotních problémů. Je obecně známo, že pokud se v budovách neobjevuje nadměrná vlhkost a je současně zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu, je riziko těchto nemocí celkově nízké.

V současné době (s ohledem na požadavek úspor energií a snižování produkce oxidu uhličitého) dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací je neúčinné. Zateplením a zatěsněním vnějšího pláště vzniká velký problém. Jedná se o problém tzv. nedostatečného větrání, který se projevuje zvýšeným výskytem vnitřní vlhkosti, doprovázený růstem plísní a koncentrace CO2 a celé řady škodlivých toxických látek. Tím se rychle zhoršuje kvalita vnitřního vzduchu. Dochází k množení plísní, možnému poškození stavebních konstrukcí a vzniká prostředí nevhodné pro lidský organizmus. Poslední výzkumy ve světě prokázaly přímou souvislost mezi zdravotními problémy lidí a nedostatečným větráním. 

Za řízené větrání nelze považovat otevírání oken, jelikož tento druh větrání je závislý na venkovních klimatických podmínkách. Okna jsou převážně otevírána, kdy je cítit zápach, tedy pouze v případě silného subjektivního pocitu vydýchaného vzduchu. Bohužel na tyto vjemy (zápach či teplo) se člověk dokáže velice rychle adaptovat a stává se vůči nim netečným, nebo tyto podněty překryje například osvěžovači vzduchu. Největším problémem, v tomto případě není subjektivní pocit člověk, ale zdravotní důsledky způsobené škodlivými látkami (CO2 , VOC - volně organické sloučeniny, formaldehyd apod.), které nejsou vnímány čichem. Nedostatečně větrané prostory jsou velmi často kontaminovány plísněmi, především v místech s vyšší relativní vlhkostí. Nejčastěji se vyskytující plísně způsobují alergie a podílí se též na vzniku nádorových onemocnění.

Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou poznáme až po vzniku zdravotních obtíží (únava, pálení očí, nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Látky způsobující alergie (pyly, VOC atd.) se projevují v krátké době a jsou tedy lehce rozeznatelné, na rozdíl od většiny škodlivin, kdy se zdravotní obtíže projeví až po velmi dlouhé době expozice, a to i za 10 až 15 let. Jedná se o dlouhodobé působení toxických a karcinogenních látek.

Zdroje těchto zdraví škodlivých látek se nachází uvnitř interiéru a produkují je v menších koncentracích stavební konstrukce, předměty běžného vybavení bytů a přípravky používané v domácnosti. Mezi nejnebezpečnější látky, které přímo ohrožují zdraví i život, patří toxický oxid uhelnatý (CO), který vzniká při nedokonalém spalování (vytápění, ohřev teplé vody, vaření na plynovém sporáku). Mezi hlavní karcinogeny patří cigaretový kouř, formaldehyd (vybavení bytu, nábytek, stavební konstrukce, barvy, mycí prostředky, tmely, lepidla).

Účinně snížit tyto koncentrace škodlivých látek pod jejich dovolené expoziční limity lze pouze dostatečným větráním. Chceme-li pak snížit energetickou náročnost větrání, musíme použít řízené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. V současné době existuje celá řada systémů nuceného větrání. Jejich volba je ovlivněna místní platnou legislativou, normovými požadavky a místními klimatickými podmínkami. Systémy nuceného větrání se navrhují pro minimální nutné zabezpečení přívodu kyslíku (minimální intenzitu výměny vzduchu v prostoru – tzv. trvalé větrání) a pro intenzivnější odvod při nebezpečných koncentracích škodlivin (nárazové, časově omezené větrání).

Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie?

Pomocí řízeného nuceného větrání, u kterého jsou jako hnací síly pro pohyb vzduchu použity ventilátory. Řízené větrání s rekuperací je systém řízeného větrání s výměníkem pro zpětné získávání tepla. Výměník je spolu s ventilátory osazen v kompaktní větrací jednotce. Ta pak zajišťuje nejen neustálý přívod čerstvého vzduchu, odvod kontaminovaného vzduchu, ale i úsporu při vytápění. Vzduch je rekuperačním výměníkem předehříván, a to pouze za cenu provozu jednotky, nikoliv za cenu tepelné energie nebo za cenu její výroby. Rekuperační jednotky se tak starají o příjemné prostředí bez prachu, hluku a pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.

Decentrální lokální větrací jednotky S&P Respiro N

Pro prostory, do kterých není možné instalovat centrální větrací rekuperační jednotky s rozvodem vzduchotechnického potrubí, byly pro zajištění efektivní výměny vzduchu bez nutnosti klasického větrání otevřenými okny vyvinuty malé decentrální rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla. Tyto malé rekuperační jednotky byly původně určeny pro větrání jedné místnosti a často bývají nesprávně nazývány jako "pokojová či jednopokojová rekuperace" pro decentrální větrání.

Decentrální větrací jednotky Soler & Palau Respiro N jsou malá a levná zařízení  (v porovnání s centrální rekuperační jednotkou) pro větrání se zpětným ziskem tepla s velmi jednoduchou instalací do obvodové zdi větrané místnosti. Pro řízení větrání využívají kombinaci přívodu a odvodu vzduchu po 70 sekundách, přenosu tepla do proudu vzduchu pomocí výměníku tepla a účinné filtrací pomocí filtrů G3 před i za výměníkem. Podle typu použitého výměníku pro zpětný zisk tepla lze lokální jednotky rozdělit na rekuperační (pouze přenos tepla) a regenerační (přenos tepla a vlhkosti).

Centrální rekuperační jednotky jsou osazeny klasickým deskovým nebo trubičkovým výměníkem, dvěma ventilátory (pro přívod a odvod vzduchu) a filtry. Tyto jednotky pracují jako rovnotlaké se současným přívodem a odvodem vzduchu z větrané místnosti. Nepracují tedy s přepínacími větracími cykly jako jednotky s regeneračním výměníkem.

Regenerační jednotky (tzv. přepínací) jsou vybaveny keramickým regeneračním výměníkem, reverzibilním ventilátorem (ten zabezpečuje střídání odvodu a přívodu vzduchu v závislosti na teplotách, proudění a směru cirkulace vzduchu) a filtrací vzduchu. Princip regenerace u těchto jednotek pracuje tak, že při odvodu ohřátého vnitřního vzduchu se teplo spolu s vlhkostí akumuluje ve výměníku a při nasávání venkovního vzduchu se toto teplo uvolňuje a ohřívá čerstvý venkovní vzduch. Tím šetří podstatně energii vytápěcího systému.

V letním období využívají oba typy lokální jednotek princip zpětného získávání tepla opačně. Čerstvý teplejší venkovní vzduch ochlazují na původní pokojovou teplotu.

Lokální decentrální větrací jednotky byly původně určeny pro větrání jedné místnosti, dnes díky využití EC motorů s plynule měnitelnými otáčkami a vývoji automatických systému mikroprocesorového řízení jsou stále více využívány pro řízené větrání celých bytů, rodinných domů či kanceláří. Pro tyto systémy se používá více jednotek a systémů automatického řízení s větracími cykly (střídavými nebo synchronními). Pokud jedna jednotka vzduch přivádí, druhá jej odvádí. Tyto decentrální systémy jsou používány hlavně z důvodů snadné instalace, bez nutnosti potrubních rozvodů a jednoduché údržbě.

V poslední době nastává prudký rozvoj decentrálních jednotek hlavně v Německu a Rakousku. V roce 2018 byla EU vydána studie EwWatt, zabývající se energetickým
hodnocením decentrálních systémů se střídavým provozem. Závěr studie uvádí, že decentrální větrání dosahuje vysoké efektivnosti větrání s účinností zcela srovnatelnou s jinými systémy (např. centrálními).

Jaké jsou výhody decentrálního větracího systému?

 • zajištění řízeného větrání se zpětným ziskem tepla
 • přiváděný vzduch je čerstvý, bez hluku, prachu a průvanu, snížení koncentrace virů ve vnitřním prostředí, řízení vlhkosti
 • výhodné pro odvětrávání radonu
 • vhodné pro novostavby a také pro rekonstruované objekty
 • jednoduchá montáž decentrálních jednotek do obvodové zdi, bez potrubních rozvodů
 • snadná údržba - pouze výměna filtrů a dlouhá životnost
 • víceotáčkové drátové i bezdrátové ovládání, automatické řízení vice jednotek najednou ve smyslu "Master" a "Slave"
 • spolehlivost za jakýchkoliv povětrnostních podmínek
 • úspora energie za vytápění (teplotní účinnost 40 až 90%)
 • tiché bezprůvanové větrání (hlučnost mezi 20 až 40 dB)

 

Varianty lokálních decentrálních větracích jednotek S&P Respiro N:

 • S&P Respiro 100 N - 3-otáčkový ventilátor, ruční ovládání, bezdrátový dálkový ovladač, průměr 100 mm
 • S&P Respiro 150 N - 3-otáčkový ventilátor, ruční ovládání, bezdrátový dálkový ovladač, průměr 160 mm
 • S&P RESPIRO 100 RD N - 3-otáčkový ventilátor, možnost nastavení režimu provozu, bezdrátový dálkový ovladač, vlhkostní čidlo, možnost propojení až 16 jednotek
 • S&P RESPIRO 150 RD N - 3-otáčkový ventilátor, možnost nastavení režimu provozu, bezdrátový dálkový ovladač, vlhkostní čidlo, možnost propojení až 16 jednotek

Provedení lokální decentrální větrací jednotky S&P Respiro 150 PRO:

V automatickém režimu se rekuperační jednotka každých 70 vteřin přepíná mezi odvodem a přívodem vzduchu z / do místnosti. Jednotka je dodávána včetně dálkového ovladače. Jedním ovladačem lze ovládat až 16 jednotek RESPIRO 150 PRO.

Ovladačem lze nastavit následující provozní režimy:

 • Automatický režim – otáčky ventilátoru jsou nastavovány automaticky čidly vlhkosti a intenzity osvětlení (snížený provoz v nočních hodinách), což zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v místnosti
 • Manuální režim – ruční nastavení intenzity provozu - 3 rychlosti, senzory vyřazeny
 • Pohotovostní režim – jednotka se zapne pouze v případě překročení nastavené úrovně vlhkosti

soler-palau-respiro-n

 

#produkty#/respiro-blog/

Lindab Safe: vzduchotechnický systém pro vyšší třídu těsnosti

Vzduchotechnický systém rozvodů Lindab Safe je vhodný pro průmyslové, komerční i rezidenční aplikace vzduchotechniky. Lindab Safe přináší obrovské výhody, a to rychlost a jednoduchost montáže, úspory energie a také úsporu finančních nákladů - pro montáž nejsou zapotřebí samořezné šrouby či samolepící pásky. Kvalitu sortimentu Lindab Safe potvrzuje i třída těsnosti D certifikovaná nezávislou zkušebnou Eurovent. Výrobce vzduchotechniky Lindab je dlouholetým a důvěryhodným výrobcem kvalitních VZT komponentů po celé EU.

Systém Lindab Safe nabízí kompletní sortiment kruhového potrubí, tvarovek, tlumičů a dalších potřebných elementů pro dokonalý kruhový rozvod vzduchotechniky. Klíčovou součástí systému Lindab Safe je inovativní spojování s dvojbřitým těsněním vyrobeným z kvalitního materiálu EPDM pryže. Díky tomuto speciálnímu těsnění je instalace těchto VZT prvků rychlá a jednoduchá, zatímco vysoká třída těsnosti ve třídě ATC 2 (D) je zajištěna.

lindab-safe

Pro pevné spojení tvarovek se spiro potrubím stačí často pouze nacvaknutí na předpřipravené spojovací noky, což přispívá k rychlosti a jednoduchosti montáže. Funkce známá jako Click je dostupná pro všechny výrobky ze systému Safe s průměrem 80 mm až 315 mm. Sortiment Lindab Safe a Lindab Safe Click se pyšní certifikátem od Eurovent, který zaručuje jejich vynikající pevnost a těsnost ve třídě D dle certifikačních kritérií pro kruhové kovové vzduchotechnické potrubní systémy (DUCT-MC).

Zaměření nejen na těsnost, ale i vzhled vzduchotechniky

Systém Lindab Safe si spolu s rychlou montáží bez dodatečných utěsňovacích a fixačních prostředků a kvalitou těsnosti zakládá i na výsledném celkovém vzhledu. Potrubní rozvod dokáže přirozeně splynout s konstrukcí, protože neobsahuje viditelné utěsňovací prvky rušící architektonický ráz interiéru. Veškeré komponenty systému Lindab Safe jsou založeny na pozinkované oceli, která zajišťuje stabilitu průřezu, odolnost vůči vnějším vlivům a mechanické poškození.

lindab-regulator-prutoku-vzduchu

Díky vynikajícím povrchovým úpravám, je systém Lindab Safe schopný fungovat v náročných hygienických podmínkách, včetně nemocnic, potravinářských a chemických zařízení. Dále tento systém skvěle vynikne v situacích, kde dochází k přenosu nebezpečných látek, jako jsou hořlaviny, radioaktivní materiály a jiné podobné látky. V neposlední řadě je sortiment Lindab Safe vhodný také pro odtah vzduchu se zvýšenou koncentrací korozních látek, kam patří například chlór, vodík nebo zkondenzovaný solný roztok.

lindab-montaz

Přednosti systému Lindab Safe:

 • rychlá a jednoduchá montáž
 • úpravy ani komplikované trasování neovlivňují vysokou těsnost
 • není potřeba těsnících tmelů či fixačních prostředků
 • možnost použití systému v různých prostředích
 • těsnění zajišťuje potřebnou těsnost spojů až do podtlaku 5.000 Pa a přetlaku 3.000 Pa
 • třída těsnosti D
 • šetří energii a montážní čas

Katalogový list: Lindab Safe & Lindab Safe Click

#produkty#/lindab-safe-blog/