Vytápěcí jednotky Sahara Maxx - jaké existují typy?

Vytápěcí jednotka je elektrické zařízení, které slouží k vytápění daného prostoru nebo zajišťují tepelné pohodlí v budově. Teplovzdušných vytápěcích jednotek existují mnoho různých typů, které jsou určeny pro vytápění v  průmyslových objektech (výrobní haly, sklady, depa) či komerčních objektech (nemocnice, hotely, vstupní haly aj.). 

Jaké typy vytápěcích jednotek dodáváme?

Kategorie teplovzdušných ventilátorů obsahuje vytápěcí jednotky s různým zdrojem tepla určené především pro průmyslové objekty. Podle zdroje tepla, které máme k dispozici si můžeme vybrat mezi teplovodními, horkovodními, parními, elektrickými nebo plynovými teplovzdušnými vytápěcími jednotkami. Nicméně dokážeme nabídnout i řešení vytápěcích jednotek pro prostředí s nebezpečím výbuchu - ATEX EX II 2G IIB T4/T3.

Teplovzdušné vytápěcí jednotky s vodním výměníkem Sahara Maxx HN

 Vytápěcí, chladící a větrací jednotky slouží k vytápění, chlazení, větrání nebo filtraci vzduchu a jsou instalovány v průmyslových, skladových, prodejních či výstavních prostorech. Jako příslušenství je možné dodat filtry, směšovací komory, prvky strany sání vzduchu, závěsy a ovládací skříně s příslušnými čidly - například prostorové termostaty, průmyslové termostaty. Vytápěcí jednotky jsou určeny pro prostory, ve kterých je teplota +40 °C. 

Z jakých typů ventilátorů si mohu vybrat?

Ventilátor se zahnutými lopatkami

Axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s vestavěnou ochrannou mřížkou proti dotyku, je určen pro zvýšené tlakové a hlukové požadavky. Tlakově stabilní i při aplikacích se směšováním vzduchu, s filtrací nebo pro větší požadované dosahy /závěsné výšky.Optimalizovaná sací dýza výrazně snižuje hlukové parametry. Oběžné kolo se zahnutými lopatkami je vyrobeno z hliníkového odlitku vyvážené ve výrobním závodě, nevyžaduje údržbu. 

Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, AC-motory ve dvou variantách 3x400V a jedné variantě 3x500V, EC-motory v jedné variantě 1x230V a jedné variantě 3x400V.

HN##.######.R## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, vyšší otáčky
HN##.######.S##3x 400V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.V## - 3x 500V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.Y## - 1x 230V plynulý EC motor
HN##.######.Z## - 3x 400V plynulý EC motor
 
Ventilátor se širokými lopatkami
 

Standardní axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s vestavěnou ochrannou mřížkou proti dotyku. Vytápěcí jednotka s ventilátorem se širokými lopatkami je určena pro normální tlakové a hlukové požadavky. Oběžné kolo je vybavena s hliníkovými širokými lopatkami, které je vyváženo ve výrobním závodě. Nevyžaduje údržbu. 

Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, AC-motory ve třech variantách 3x 400V a dvou variantách 1x 230V. 

HN##.######.A## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, nižší otáčky
HN##.######.B## - 3x 400V - 2-stupňový AC motor, vyšší otáčky
HN##.######.C## - 3x 400V - 3-stupňový AC motor
HN##.######.D## - 1x 230V - 1-stupňový AC motor, nižší otáčky
HN##.######.E## - 1x 230V - 1-stupňový AC motor, vyšší otáčky
 

Z jakých typů vodních výměníků si mohu vybrat?

Výměník Cu/Cu - topná voda - PWW nebo chladící voda PKW
Vysoce výkonný výměník k topení topnou vodou nebo chlazení chladící vodou při středním a vyšším znečištěním vzduchu. Zlepšený přenos tepla od trubky k lamele se dosahuje i při větší rozteči výfukových lamel díky optimálnímu využití plochy výměníku. Výměník je vyroben z měděných trubek s profilovanými měděnými lamelami , rozteč lamel 3,0 mm s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek. Výměník Cu/Cu jsou vhodné pro připojení média zprava nebo zleva.
 
Označení: Sahara Maxx HN##.##C###.###
 • maximální provozní teplota : 130 °C
 • maximální provozní tlak : 1,6 MPa (16 bar)
Výměník Cu/Al - topná voda - PWW nebo chladící voda PKW
Standardní výměník k topení topnou vodou nebo chlazení chladící vodou při nízkém znečistění vzduchu. Výměník je vyroben z měděných trubek s profilovanými hliníkovými lamelami, rozteč lamel 2,5 mm, s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek. Výměník Cu/Al je vhodný pro připojení média zprava nebo zleva.
 • maximální provozní teplota : 130 °C
 • maximální provozní tlak : 1,6 MPa (16 bar)
Označení:
Sahara Maxx HN##.##A###.###
 
 
Výměník Fe/Fe Zn - topná voda - PHW
Vysoce výkonný průmyslový výměník k topení horkou vodou, který je vhodný pro prostředí s maximálním znečištěním vzduchu. Výměník je robustní konstrukce, složen z elipsovitých ocelových žebrovaných trubek (S, T) nebo kruhových trubek (R). Celý výměník je žárově pozinkován, čímž je dosaženo kvalitního přenosu tepla mezi trubkou a žebry i kvalitní protikorozní ochrany. Ocelové výměníky jsou určené pro topnou vodu PHW a mají připojení média shora, zprava nebo zleva.

 • maximální provozní teplota : 160 °C
 • maximální provozní tlak 1 RR : 1,6 MPa (16 bar)
 • maximální provozní tlak 2 RR : 1,0 MPa (10 bar)
Označení: 
Sahara Maxx HN##.##R###.### - výměník s kruhovými trubkami
Sahara Maxx HN##.##S###.### - výměník s elipsovitých trubek
Sahara Maxx HN##.##T###.### - výměník s elipsovitých trubek
 
sahara-maxx-vymenik
 
Výměník Fe/Fe - pára
Vysoce výkonný výměník tepla pro topení párou pro prostředí s maximálním znečištěním vzduchu. Výměník je robustní konstrukce vyrobený z ocelových kruhových žebrovaných trubek. Celý výměník je žárově pozinkován, čímž je dosaženo kvalitního přenosu tepla mezi trubkou a žebry i kvalitní protikorozní ochrany. Ocelový výměník určené pro páru jsou vhodné pro připojení média shora (spodem je řešen odtok kondenzátu).
   • maximální provozní teplota : 180 °C
   • maximální provozní tlak 1 RR : 0,8 MPa (8 bar) - (0,5 MPa - 158 °C)
   • maximální provozní tlak 2 RR : 0,8 MPA (pouze pro R)

Označení: 
Sahara Maxx HN##.##R###.###
Sahara Maxx HN##.##S###.###
Sahara Maxx HN##.##T###.###
 
Chlazení s odtokem kondenzátu nebo čerpadlem kondenzátu
 
Jednotky Sahara Maxx HN je možné kromě topení používat i v režimu chlazení. Výměník Cu/Al nebo Cu/Cu lze provozovat s chladící vodou nebo směsí vody a glykolu. Pro chlazení se používají jednotky s vybavené 3-řadým nebo 4-řadým výměníkem a motorventilátorem s nižšími otáčkami. Díky nižší rychlosti vzduchu je kondenzát spolehlivě odvádět do kondenzační vany. 
 
Elektrické vytápěcí jednotky Sahara Maxx HE
 
Elektrické vytápěcí jednotky Sahara Maxx HE slouží k vytápění, větrání nebo filtraci vzduchu a jsou určeny pro instalaci v průmyslových, skladových, prodejních i výstavních prostorech pro práci při teplotě -5 °C do +40 °C, tj. do normálního prostředí dle ČSN 33 2000-1. Krytí je IP42.
 
Ventilátory se zahnutými lopatkami (V)
Axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem s integrovanou ochrannou mřížkou proti dotyku je určen pro zvýšené tlakové a hlukové požadavky. Tlakově stabilní i při aplikacích se směšováním vzduchu, s filtrací nebo pro větší požadované dosahy / závěsné výšky. Optimalizovaná sací dýza výrazně snižuje hlukové parametry. Oběžné kolo se zahnutými lopatkami je vyrobeno z hliníkového odlitku, vyvážené z výroby a nevyžaduje údržbu.
 
Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, v jedné variantě 500V/50Hz.
 • teplota nasávaného vzduchu: -20 °C až +40 °C
Označení:
Sahara Maxx HE2#.######.V## - 3 ~ 500 V, 3-otáčkový
 
Ventilátor se širokými lopatkami (A, B)
Standardní axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem a nosným košem s integrovanou ochrannou mřížkou proti dotyku je určen pro normální tlakové a hlukové požadavky. Oběžné kolo s hliníkovými širokými lopatkami je vyváženo z výroby, nevyžaduje údržbu. 
 
Krytí IP54, teplotní třída F, termokontakt vyvedený do svorkovnice, ve dvou variantách 400V/50Hz.
 • teplota nasávaného vzduchu: -20 °C až +40 °C

Označení:
Sahara Maxx HE##.######.A## - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - nižší kombinace otáček
Sahara Maxx HE##.######.B## - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - vyšší kombinace otáček

 

Topná baterie

Topná baterie se skládá z nerezových topných tyčí sestavených do tří samostatných sekcí. Tyto sekce jsou propojeny do svorkovnice, kterou se baterie připojuje ke zdroji elektrického napětí (400V / 50Hz, případně 500V / 50Hz). K ochraně před přehřátím jsou určeny automatická a manuální pojistka. Topná baterie je namontovaná do kompaktní skříně z ocelového pozinkovaného plechu.

Označení:
Sahara Maxx HE##.##F###.### - V = 3 ~ 400 V, 2-otáčkový - nižší kombinace otáček
 
Příklady montáže:
 
Sahara Maxx HE - podstropni montaz
Sahara Maxx HE - nastenna montaz